Oddziały dwujęzyczne

Na czym polega nauka w klasie dwujęzycznej?

W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.
Dodatkowo biologia i geografia  nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza iż, lekcje są prowadzone częściowo po polsku, częściowo po angielsku w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin.

Dlaczego więc warto uczyć się w klasie dwujęzycznej?

  • Mamy intensywną naukę języka angielskiego, co daje nam możliwość doskonalenia  sprawności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie.
  • Mamy podział uczniów na grupy według poziomu znajomości języka angielskiego.
  • Zajęcia odbywają się w małych grupach.
  • Pozwala nam pogłębić zakres słownictwa o terminologię specjalistyczną na wybranych przedmiotach.
  • Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
  • Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a sale językowe wyposażone są w nowoczesne interaktywne środki audiowizualnego przekazu.
  • Podczas lekcji stosowane są cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
  • Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych konkursy z języka angielskiego, konkurs Piosenki Anglojęzycznej.
  • Mamy przyjazną atmosferę sprzyjającą nauce.
  • Zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony