Medal Diligentiae

Krótka historia:

Medal bity był w złocie i srebrze, był okrągły i miał średnicę 26 mm (złoty) i 36,5 mm (srebrny). Na awersie pod koroną widniał królewski monogram „SAR” w otoku wieńca z liści wawrzynowych, przewiązanego u dołu kokardą. Na środku rewersu był napis: DILI / GEN / TIAE / („pilności”) wewnątrz otoku z liści dębowych, przewiązanego u dołu kokardą. Autorem projektu medalu był Holzhaeusser.

Król osobiście dekorował medalem kadetów, na wniosek władz uczelni. Początkowo medal był nadawany jedynie kadetom. Po 1784 roku król rozszerzył krąg uczniów, którym może być
przyznany medal, na uczniów szkół wojewódzkich (gimnazjalnych) oraz osobom zasłużonym dla szkolnictwa w Koronie i Litwie i szkół niższych.

Uroczystość nadawania medalu została scedowana na przedstawicieli władz państwowych lub kościelnych.
Jednak w dalszym ciągu Król czasem dekorował wyróżnionych osobiście, np. w 1784 roku Król świętował 20-lecie swojej koronacji w Białymstoku.
W czasie tej uroczystości Król osobiście odznaczył uczniów szkół. Dwa lata później, w 1786 roku Król wręczył złote medale wszystkim laureatom szkół Korony i Litwy.

Medal nadawany był do 1792 roku.Współcześnie jest to odzanczenie nadawane w edukacji „Diligentiae – za pilność” najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony