Opłata za obiady

 

 

1. Opłata za obiady za marzec 2023 r.
     (okres obiadowy 07.03.2023 r. - 05.04.2023 r) wynosi:

  • 92,40 – uczeń (cena jednego obiadu 4,20 zł, ilość obiadów 22)
  • 176,00– nauczyciel (cena jednego obiadu 8,00 zł, ilość obiadów 22)

2. Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe w terminie
     OD 01.03.2023 r. DO 10.03.2023 r.

Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok
Nr konta: 84 1240 2890 1111 0010 3568 3071

W tytule przelewu należy wpisać:

1. Imię i Nazwisko osoby korzystającej z posiłku
2. Klasę ucznia korzystającego z posiłku
3. Miesiąc za który dokonywana jest wpłata
Np: Anna Kowalska. kl. I H, obiady za miesiąc MARZEC 2023 r.

3. Za zgłoszenie odpisu za obiady odpowiada rodzic/opiekun.

W przypadku nieobecności dziecka korzystającego z posiłków w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie dokonuje się w godzinach 8.00 – 13.00 telefonicznie pod nr 574 494 935 (intendent).

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony