Instytucje (linki)

1. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku (rejonowa dla szkoły)

ul. Piotrkowska 2

tel. 85 744-53-50

link do Poradni

2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi

ul. Mickiewicza 31/2

tel: 85 732-86-66

link do Specjalistycznej Poradni

3. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA

ul. gen. F. Kleeberga 8

tel. 85 652-54-94

link do Klanzy

4. ETAP Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji

ul. Włókiennicza 7

tel. 85 744-52-24

link do ETAPU

5. EUREKA Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

ul. Wesoła 17/1

tel. 85 742-27-88

link do EUREKI

Telefon zaufania (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ) - 116 111

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony