e-bezpieczeństwo

 

Projekt działań profilaktyczno - wychowawczych
na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie w SP24

Projekt bez tytułu.png

Nasze cele:
1. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
2. Kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci.
3. Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
4. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Nasze działania w szkole: są zgodne z Procedurami bezpieczeństwa cyfrowego wskazanego przez MEiN na stronie Cyfrowo bezpieczni

Szkoła podjęła następujący zestaw działań celem ograniczenia możliwości wystąpienia cyberzagrożenia:

1. Uczniowie mogą korzystać z komputerów i innych urządzeń cyfrowych wyłącznie za pozwoleniem i nadzorem nauczyciela.
2. Komputery, z których mogą korzystać uczniowie, posiadają oprogramowanie blokujące dostęp do treści niebezpiecznych oraz zablokowany dostęp do uprawnień administratora.
3. Wszystkie komputery są zabezpieczone hasłami.
4. Uczniowie nie posiadają dostępu do szkolnych bezprzewodowych sieci internetowych.
5. Uczniowie i pracownicy korzystają z kont na platformie Google Workspace z ograniczonym dostępem do treści internetowych.
6. Szkoła korzysta z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która utrudnia dostęp do treści niepożądanych.
7. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
8. Dostęp do urządzeń infrastruktury informatycznej jest zabezpieczony i dostępny szkolnemu administratorowi sieci komputerowych.

Akcje realizowane w szkole:

1. Uniwersytet Dzieci w Klasie- Nowe technologie. Jak zmieniają świat? - projekt.
2. Code Week - Europejski Tydzień kodowania na matematyce, j angielskim i w nauczaniu wczesnoszkolnym.
3. Projekt Asy Internetu.
4. Dzień bezpiecznego internetu.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony