Projekty i programy

Rok szkolny 2021/2022

Sukcesy międzynarodowe szkoły 2021/2022

1. Krajowa Odznaka Jakości międzynarodowych projektów eTwinning

1. Katarzyna Falkowska - “Silence Forest”

2. Katarzyna Żukowska Suchocka - “Long Life Sea”

3. Iwona Gawryluk - “Mind Master Children”, “ Seven Wonders of Teaching –SWOT

 


1. Erasmus + „Smart school & creative teachers” – koordynator Iwona Gawryluk
2. Projekty  eTwinning:
    Międzynarodowy projekt - SWOT –Seven Wonders Of Teaching – koordynator Iwona Gawryluk
    Międzynarodowy projekt „Welcome to my World" – koordynator Katarzyna Jarocka  
    Międzynarodowy projekt „Nature is Saying Something"- koordynatorzy Karolina Wyrzykowska, Katarzyna Żukowska-Suchocka
    Krajowy projekt etwinning „Uczeń, czyli genialny nauczyciel”
3. Ogólnopolski projekt PAH Godziny wychowawcze ze światem – edukacja globalna i humanitarna – koordynator Marzena Korolczuk
4. Ogólnopolski projekt Uniwersytet Dzieci w Klasie – koordynator Marzena Korolczuk
5. Ogólnopolski projekt „Irlandia w Szkole” -  koordynatorzy Iwona Gawryluk, Katarzyna Jarocka
6. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała- wychowawcy klas I-III
7. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”- wychowawcy klas I-III
8. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Gramy w zielone” - wychowawcy klas I-III
9. Uniwersytet dzieci – Nowe technologie  - Jak zmieniają świat? - wychowawcy klas I-III
10. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne 2021/2022” – koordynator  Agnieszka Adamska
11. Ogólnopolski projekt „Katalog Obrazkowy”  – koordynator Bożena Hermanowska
12. Ogólnopolski projekt „Cała polska czyta dzieciom”  – koordynator Anna Geniusz
13. Ogólnopolski projekt „Warzywa i owoce w szkole” –koordynator Agnieszka Adamska
14. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka – koordynator Iwona Jabłońska
15. Projekt „W stronę wartości”  -  koordynator Beata Oniśko, Anna Geniusz

Przedsięwzięcia, uroczystości


Akcja BohaterON –  koordynator Marzena Korolczuk
Miejski projekt „Czysty Białystok” – koordynator Michał Klepacki
Sprzątnie Świata – koordynator Mariusz Ogryzko
Dzień Kropki – koordynator Katarzyna Falkowska
Śniadanie daje moc – koordynatorzy Iwona Sztabińska, Beata Smolińska
Pokaz ECO – mody – koordynatorzy Joanna Krasowska , Paula Kucharska
Szkolenie z udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej – koordynator Marzena Korolczuk  
Europejski Dzień Języków – koordynator Karolina Wyrzykowska
Dni Programu Erasmus+ - koordynator Katarzyna Żukowska –Suchocka
Dzień Europejski – koordynator  Katarzyna Jarocka
Koncert pieśni patriotycznych – koordynatorzy  Agnieszka Adamska, Anna Krauze,
Dzień Otwarty Szkoły – koordynator Beata Oniśko
Święto  Szkoły -  koordynator Ewa Underlich
Festyn Rodzinny – koordynator Małgorzata Sokolińska
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej- koordynator Magdalena Bajko
Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości – koordynator  Karolina Wyrzykowska
Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia – koordynator  ks. Mateusz Dobrzyński
Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja – koordynator  Robert Królik

Rok szkolny 2020 - 2021

 1. Projekt Erasmus Plus ”Smart school & creative teachers” – Iwona Gawryluk
 2. Projekt „Nasza Mała Biblioteka” – Bożena Hermanowska
 3. Projekt eTwinning – „My cultural map” – Iwona Gawryluk
 4. Projekt „Narodowe czytanie” pod honorowym patronatem pary prezydenckiej - „Nauczyciele – uczniom” - IX/XI 2020 - Bożena Hermanowska, Ewa Underlich, Magdalena Bajko, Bożenna Pisanko
 5. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała” – Małgorzata Sołowiej, Anna Krauze
 6. Ogólnopolski Projekt "Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” Uniwersytet Dzieci w Klasie – Katarzyna Falkowska, Joanna Krasowska
 7. "Serdeczna kartka” klasy I – Agnieszka Adamska, Iwona Sztabińska , Beata Smolińska
 8. Projekt “Klub Liderów Pozytywnego Myślenia” - Natalia Jakimiuk, Monika Świerzbińska
 9. Projekt "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” - Agnieszka Ciunel
 10. Projekt „W stronę wartości” – Anna Geniusz, Beata Oniśko
 11. Projekt „Ratujemy i uczymy się ratować” – Małgorzata Sołowiej
 12. Projekt „Trzymaj Formę" – M.Ogryzko
 13. Ogólnopolski projekt "BohaterOn" - Marzena Korolczuk
 14. Program profilaktyczny "Moje życie wolne od uzależnień” – Monika Świerzbińska
 15. Projekt "Mleko i warzywa w szkole"- Agnieszka Adamska
 16. Projekt "Mała książka, wielki człowiek" - Bożena Hermanowska
 17. Projekt „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”- Katarzyna Jarocka , Małgorzata Sokolińska
 18. Ogólnopolska kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”- Monika Świerzbińska

   

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony