Narodowe Czytanie w SP24

plakat z napisem Narodowe Czytanie.jpg

 

To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Lekturą tegorocznej 12. odsłony Narodowego Czytania jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do tej ogólnopolskiej akcji. Podczas wspólnego czytania wybranego fragmentu powieści uczniowie wykonywali do niego
ilustrację. Obejrzeliśmy również fragment ekranizacji Nad Niemnem i słuchaliśmy muzyki, którą do tego filmu skomponował Andrzej Kurylewicz.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
„Nad Niemnem”, znana z lektur szkolnych powieść Elizy Orzeszkowej, została entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów już w chwili powstania. Chwalili oni pomysł, kompozycję, walory artystyczne i ideowo-dydaktyczne powieści. Utwór powstawał w latach 1886–1887, a jego wersja drukowana
ukazała się w 1888 roku. Powieść była doceniana przez kolejne pokolenia, a dzisiaj stanowi znakomity dokument epoki, barwnie opisujący obyczajowość nadniemieńskiej prowincji u schyłku XIX wieku. W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego. W „Nad Niemnem” obecne są
motywy powstańcze, skłaniają nas one do refleksji na temat trudnych doświadczeń Polaków pragnących wskrzesić wolną Polskę. Znane są dwie ekranizacje powieści, pierwsza zaginęła podczas drugiej wojny światowej, druga zaś powstała w połowie lat 80. XX wieku.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony