Pasowanie

 

Wzorem poprzedniego roku, w obecnym roku szkolnym 2021/2022 pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych zostało połączone
z zajęciami zapoznającymi dzieci z naszą biblioteką oraz z zasadami w niej obowiązującymi. Maluchy świetnie bawiły się rozwiązując zagadki
związane z książkami i biblioteką. Nie miały też problemu z odgadywaniem tytułów bajek na podstawie oglądanych ilustracji. Na koniec zajęć dzieci
złożyły uroczyste ślubowanie, że będą dbać o wypożyczane książki, a tym samym stały się pełnoprawnymi czytelnikami.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony