RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych-iod@sp24.bialystok.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie zapisów porozumienia w zakresie objęcia opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony