Wojewódzki konkurs literacki "Ludzie listy piszą..."

Podsumowanie VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego ,,Ludzie listy piszą ...” organizowanego pod: Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Honorowym Patronatem Dyrektora Biura Filatelistyki - Poczty Polskiej S. A.

  W obecnym roku szkolnym konkurs został zorganizowany we współpracy
z nauczycielami bibliotekarzami SP nr 12.

Temat konkursu był następujący: „Napisz list do Króla Maciusia – na podstawie książki Janusza Korczaka – Król Maciuś I”. Konkurs był rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych.   Przy ocenianiu listów brano pod uwagę poprawność tekstu, formę estetyczną pracy, jej wrażenie artystyczne oraz oryginalność.

Wyniki VII edycji wojewódzkiego konkursu przedstawiają się następująco:


Nagroda specjalna za wyróżniającą formę listu - jego oryginalność
 i wrażenia artystyczne: Julia Zych, kl. 5 c, SP 47

Kategoria kl. 7-8:
I miejsce: Damian Hofman , kl.7, SP 24
II miejsce: Nikola Klimaszewska, kl. 8, SP 37
III miejsce: Magdalena Miler, kl. 8, SP 12

Kategoria kl. 4-6:
I miejsce: Hanna Blakiewicz, kl. 5, SP 12
II miejsce: Nella Kardasz, kl. 4, SP 24
III miejsce Katarzyna Kołos, kl. 5, SP 6
Wyróżnienie: Julia Romańczuk, kl 4, SP 24

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów. Dyplomy, nagrody i podziękowania zostaną wkrótce przekazane laureatom i ich opiekunom.

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciel bibliotekarz - Bożena Hermanowska
Nauczyciel języka polskiego - Teresa Bułach

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony