Laboratoria przyszłości

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 15.07.2022r. na dostawę robota Photona wraz z akcesoriami (tablet) w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”.

- w załączniku

Nowe zapytanie ofertowe w Szkole Podstawowej nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7,15-762 Białystok o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)”

1. SP24.26/19/2022 " Dostawa robota Photona wraz z akcesoriami (tablet) w ramach Programu Laboratoria Przyszłości."

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 25.04.2022r. na dostawę stolika laboratoryjnego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”.

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 15.04.2022r. na dostawę pomocy dydaktycznych z biologii w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”.

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 15.04.2022r. na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”.

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 15.04.2022r. na dostawę wyposażenia kuchennego i mebli w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

- w załączniku

Nowe zapytanie ofertowe w Szkole Podstawowej nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7,15-762 Białystok o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)”

1. SP24.26/14/2022 " Dostawa pomocy dydaktycznych do biologii w ramach Programu Laboratoria Przyszłości."

2. SP24.26/15/2022 " Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości."

3. SP24.26/16/2022 " Dostawa stołu laboratoryjnego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości."

4. SP24.26/17/2022 " Dostawa wyposażenia kuchennego i mebli w ramach Programu Laboratoria Przyszłości."

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 29.12.2021r. na dostawę pomocy dydaktycznych - wizualizera w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 29.12.2021r. na dostawę klocków do samodzielnej konstrukcji - Robotyka w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 29.12.2021r. na dostawę gogli VR w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

- w załączniku

Informacja o unieważnieniu postępowania o numerach:

1. SP24.26/8/2021 „Dostawa laminatorów, wag spożywczych i folii do laminowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

2. SP24.26/9/2021 "Dostawa klocków do samodzielnej konstrukcji - Robotyka w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

3. SP24.26/10/2021 „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

 

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 23.12.2021r. na dostawę sprzętu elektronicznego i audio-wideo.

- w załączniku

Informacja o wyniku postępowania w przedmiotowym postępowaniu z dnia 22.12.2021r. na dostawę stacji lutowniczych, sprzętu informatyczno-multimedialnego, szafki z pojemnikami na drukarkę 3D i filamenty.

- w załączniku.

Nowe zapytanie ofertowe w Szkole Podstawowej nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7,15-762 Białystok o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)

1. SP24.26/8/2021 „Dostawa laminatorów, wag spożywczych i folii do laminowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

2. SP24.26/9/2021 "Dostawa klocków do samodzielnej konstrukcji - Robotyka w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

3. SP24.26/10/2021 „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

4. SP24.26/11/2021 „Dostawa sprzętu elektronicznego i audio-wideo w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

5. SP24.26/11/2021 „Dostawa gogli VR w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o numerach:

1. SP24.26/3/2021 „Dostawa sprzętu elektronicznego i audio-wideo w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

2. SP24.26/4/2021 "Dostawa klocków do samodzielnej konstrukcji - Robotyka w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

3. SP24.26/5/2021 „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

4. SP24.26/7/2021 „Dostawa laminatorów, wag spożywczych i folii do laminowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

 

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniami o udzielenie zamówień w Szkole Podstawowej nr 24 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7,15-762 Białystok o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)

Wykaz postępowań o udzielenie zamówień w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.


1. SP24.26/1/2021 „Dostawa stacji lutowniczych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

2. SP24.26/2/2021 „Dostawa sprzętu informatyczno-multimedialnego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

3. SP24.26/3/2021 „Dostawa sprzętu elektronicznego i audio-wideo w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

4. SP24.26/4/2021 "Dostawa klocków do samodzielnej konstrukcji - Robotyka w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

5. SP24.26/5/2021 „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

6. SP24.26/6/2021 „Dostawa szafki z pojemnikami na drukarkę 3D i filamenty w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

7. SP24.26/7/2021 „Dostawa laminatorów, wag spożywczych i folii do laminowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku”

Pobierz

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony