Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 24 w Białymstoku powstała jako pierwsza Szkoła Tysiąclecia w naszym mieście. Z tej okazji 11 stycznia 1959 r. powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Tysiąclecia, którego zadaniem było wsparcie finansowe i społeczne budowy obiektu.

Z kroniki pamiątkowej księgi fundacyjnej szkoły podstawowej wynika, że każdy mógł zostać darczyńcą np. BKS Jagiellonia znalazła się wśród wielu ofiarodawców. Komitet podejmował się różnych działań, żeby zebrać fundusze na budowę szkoły. Organizowano zabawy taneczne, występy kabaretów, loterie fantowe, prace społeczne w niedzielę, kreatywność w tamtych czasach kwitła.

Do wsparcia materialnego dołączyły również zakłady pracy np. Białostockie Zakłady Terenowe Przemysłu Materiałów Budowlanych zobowiązały się wyprodukowac 110 tys. sztuk cegieł.

10 marca 1959 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszej w Białymstoku Szkoły Tysiąclecia finansowanej wyłącznie z funduszy społecznych.
Już w trakcie budowy pierwszym kierownikiem (dyrektorem) szkoły została p. Eleonora Ejsmont.

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 1 września 1960 roku. w obecności władz centralnych z Warszawy i województwa.

Również tego dnia kierownikiem szkoły (dyrektorem) minowano Pana Ryszarda Krzewskiego, który swoją funkcję pełnił nieprzerwanie do 1991 r. (tylko dwaj dyrektorzy - oprócz Pana dyrektora Krzewskiego – w Białymstoku tak długo sprawowali tę funkcję).

W roku szkolnym 1961/62 szkołę opuściło pierwszych 40 absolwentów, z czego 17 otrzymało nagrody.
Prawie od początku istnienia szkoły przez prawie 30 lat działał w niej aktywnie zastęp harcerski.

Zdjęcie pierwszych klas: Ia i Ib, które rozpoczęły naukę w 1960 r. w murach SP 24.

12 listopada 1967 r. nasza szkoła z okazji 50 rocznicy Socjalistycznej Rewolucji Październikowej dostała sztandar i niestety niechlubne imię Karola Świerczewskiego.
W roku szkolnym 1968/69 zostało otwarte na boisku szkolnym - jako jedyne w dzielnicy - lodowisko oświetlone lampionami jarzeniowymi.

Interesujące wydarzenia z życia szkoły:

  • od 1961 r. uczniowie brali udział w corocznych ogólnopolskich pochodach przebierańców "Gwiaździsty pochód";
  • w roku szkolnym 1976/77 i kolejnym uczniowie zaczynali naukę już 21 sierpnia;
  • styczeń 1979 r.- w czasie zimy stulecia szkołę zamknięto na tydzień z powodu trudnych warunków atmosferycznych;
  • 13 grudnia 1981 r. z powodu wprowadzenia stanu wojennego w szkołach zawieszono zajęcia lekcyjne;
  • 11 listopada 1988 r. po raz pierwszy obchodzono w naszje szkole Dzień Niepodległości;
  • 3 maja 1990 r. zorganizowano pierwszą akademię z okazji Święta Konstytucji 3 maja (była to pierwsza taka uroczystość od 45 lat);
  • 11 listopada 1990 uroczyście zawieszono krzyż w szkole.

Pierwszy etap istnienia szkoła zakończył się w 2004 roku, ponieważ zgodnie z nową reformą oświaty powstały 6-letnie szkoły podstawowe i 3- letnie gimnazja.

W 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 24 została przekształcona w Publiczne Gimnazjum nr 9. Gimnazjum w 2001 roku uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku otrzymało zaszczytne imię 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz sztandar.

Kolejna reforma szkolnictwa w roku szkolnym 2017/2018 przywróciła 8-letnie szkoły w miejsce likwidowanych gimnazjów.

1 września 2017 roku Publiczne Gimnazjum nr 9 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W 2018 r.odbył się pierwszy egzamin ósmoklasisty.

Dyrketorzy szkoły:

W latach 1960- 1991 (Szkoła Podstawowa nr 24) – mgr Ryszard Krzewski.
W latach 1991- 1996 (Szkoła Podstawowa nr 24) –  mgr Janina Ostrowska.
W latach 1996- 2004 (Szkoła Podstawowa nr 24) – mgr Alfred Komar.
W latach 1999 – 2017 (Publiczne Gimnazjum nr 9) – mgr Alfred Komar.
Od roku 2017 – obecnie (Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi –  mgr Alfred Komar.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony