Podsumowanie akcji Szkolnego Klubu Wolontariusza "Laurka, skarpetki i czekoladka dla Babci i Dziadka"

Akcja Szkolnego Klubu Wolontariusza- plakat z sercem.png

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Akcji Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Laurka, skarpetki i czekoladka dla Babci i Dziadka ".

Prezenty trafiły do rąk podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul.Świerkowej w Białymstoku.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: p.Agnieszka Ciunel, p.Beata Oniśko.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony